Live från Reboot: The Post-Everything Future

Det finns universella principer som hela världens befolkning kan enas kring. Och de som lever på nätet har möjligt att bli en bro för att koppla ihop människor över landsgränserna. Det var några av slutsatserna när Stowe Boyd föreläste på Reboot.

Stowe_boyd
Kärnan i den sociala webben är att individer tänker på sig själva först. De är inte själviska, men de utgår från sig själva. Folk bryr sig om vad andra tycker om dem och de vill uppfattas positivt av omgivningen. Det är genom kontakten med gruppen vi definierar oss själva. Social = ”Me first”.

Stowe Boyd talar om The Rise of The Edge: The Post-Everything Future. Det handlar om hur masskommunikation slutar fungera och människor kategoriserade som ”edglings” tar över. Och det är den kultur som finns på webben idag som visar vägen.

”Post-everything är att omfamna saker som engagerar oss. Vi måste bli levande och aktiva aktörer i den nya kulturen, precis som vi blivit inom webbkulturen", säger Stowe Boyd.

Chris Andersons Long tail-teori behöver inte bara beskriva hur de kommersiella villkoren förändras av internet. Den kan också appliceras på mänskliga relationer – ”long tail relationships”. Människor som använder sociala nätverk online kan hålla kontakt med betydligt fler personer än tidigare. De är ”Connected via a distributed partial way” enligt Stowe Boyd.

Det går att skapa en identitet tillsammans med människor i hela världen. De som behärskar det bäst kommer att bli den nya eliten. Vi måste se varandra som stammedlemmar i en stor stam över hela världen. Vi vet att förtroende och rykte är väldigt viktigt. Hur vi jobbar ihop i framtiden kommer kanske inte handla om demokrati, utan snarare mafia-metoden. Rykte och förtroende är allt.

Den sociala revolutionen kommer att bli kritiserad och möta motstånd när vi hittar nya sätt att integrera arbete och lek online. Folk skrattar åt att vi använder twitter eller jaiku. Men det de säger är egentligen att de inte uppskattar eller värderar att människor bygger nätverk och skapar länkar och förtroende mellan varandra.

Enligt Stowe Boyd är det orimligt att vi kommer gå igenom den här processen lugnt och sansat. Men om inte vi, the edglings, försöker rädda världen, så kommer inte grupper med samma agenda att hitta varandra. Det är upp till oss att sammanlänka de nya sociala världarna.

Läs fler live-inlägg från Reboot:
Waste = Food
Kollektiv tankekraft
The Post-Everything Future
Kenya stakar ut framtiden
Relationships 2.0
På väg in i demokratisamhället (för första gången)
Nodal points förändrar mediekonsumtionen – den sociala realtidswebben är här