Anders Mildner skriver bra om ägande, och ointresset för det

När kulturyttringar finns i överflöd blir ägandet av dem mindre viktigt. Det är slutsatsen som Anders Mildner drar i det här tänkvärda inlägget. Och frågan är hur vi bygger vår identitet utan konsumtion av identitetsmarkörer. Eller hur vi analyserar målgrupper och människor utan konsumtionsmönster? Å, framtid. Kom nu.

"De här förändringarna får stor betydelse, både för vad vi kommer att
kunna ta betalt för och HUR vi kommer att kunna sälja saker framöver.
Men de spelar också roll för oss när vi undrar var vi ska börja leta om
vi vill förstå vår samtid. Vi kan alltså inte med samma lätthet som tidigare följa konsumtionsmönster och tro oss hitta ett facit till dagens samhälle."

Mildner refererar även till det här inlägget hos GoodOld.

[Tipstack: Mymlan]