Historien om historien

"…antag att en ondsint bibliotekariedemon tvingade dig att välja: antingen sparas alla artiklar i samtliga svenska dagstidningar på nätet, men inga kommentarer eller diskussioner (på bloggar och liknande) om artiklarna. Eller så sparas bara kommentarerna, men inga artiklar. Hur skulle du välja?"

Det är fint att Nicklas Lundblad har kommit igång med bloggandet ordentligt igen. Ovanstånde fråga är hämtad från det här inlägget som handlar om hur debatten kring hur historien skrivs ibland kan säga mer om historien än själva historibeskrivningen i sig själv. Ja, du fattar…

Översatt till valrörelsen så kanske det skulle vara mer intressant att i efterhand läsa hur debatten kring Sverigedemokraterna gick i Sverige under den här tiden, än att torrt konstatera att de kom in eller inte kom in i riksdagen. Och att se hur många och vilka redigeringar kring Sd som skett på Wikipedia eller i andra forum.