Nytt försök att skapa smart kommentarssystem

”I mediebranschen har vi jobbat med att försvåra kommenteringen på olika sätt, och då har vi lämnat dem som har det allra svårast längst ut. I det här projektet gör vi tvärtom, och jobbar med att bjuda in alla.”

”I mediebranschen har vi jobbat med att försvåra kommenteringen på olika sätt, och då har vi lämnat dem som har det allra svårast längst ut. I det här projektet gör vi tvärtom, och jobbar med att bjuda in alla.”

Så säger Malin Crona, chefredaktör på 8 sidor med bakgrund från bland annat Sveriges Radio och DN.se, i en intervju med Medievärlden. Tillsammans med Mikael Zackrisson på Ziggy Creative Colony kommer hon att ta försöka göra det omöjliga, att ta fram ett kommentarssystem som är öppet och tillgängligt och kan fungera för personer med funktionsnedsättning, men som också står inför samma utmaningar som de flesta tidningars kommentarsfält har idag, till exempel hatkommentarer.

Centrum för lättläst och 8 sidor har fått 1,6 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen för att genomföra projektet.