Kategori: Teorier

Left brain marketing

David English förklarar på Teradata.com vad Left brain marketing innebär med utgångspunkt från Eric Schmitts teorier. Schmitt är Senior analyst på Forrester. "Right-brain thinkers view potential customers on…